15 APRIL 2019

PRA MUZIEKTHEATER

Kijk in mijn ogen i.s.m. Podium Bloos en De Zonnebloem

Maak kennis met hoe PRA Muziektheater generaties en leefwerelden verbindt

Zorg en cultuur slaan handen ineen

Een voorstelling die interessant is voor mensen die:

  • met eigen ogen willen zien welke impact dans en muziek hebben op het welzijn van bepaalde groepen;
  • willen weten hoe creatieve groei verweven kan worden in zorg- en welzijnsprogramma’s;
  • willen weten hoe zulk soort programma’s organisatorisch en beleidsmatig verankerd kunnen worden bij zorginstellingen en gemeentelijk beleid.

Samenwerking met Theater Bloos en De Zonnebloem

‘Kijk in mijn ogen’ is een laagdrempelig dans- en muziekproject waarin de ontmoeting tussen de generaties en leefwerelden centraal staat. PRA Muziektheater legt verbindingen tussen creatieve groei, dans, muziek, ouderen, jongeren en wijkbewoners.

Het project is tot nu toe steeds uitgevoerd voor en met kinderen van de basisschool en bewoners van een verzorgingshuis. Klassen van groep zes of zeven van een basisschool worden gekoppeld aan een verzorgingshuis in de buurt. Met professionele dansers, muzikanten en een choreograaf maken de leerlingen en ouderen een dansvoorstelling rond het thema ontmoeten, veilig voelen en geborgenheid.

De voorstelling op 15 april is voor het eerst niet in een verzorgingshuis maar in een theater. In samenwerking met De Zonnebloem komen volwassenen met een lichamelijke beperking samen in Podium Bloos in Breda voor een workshop en een voorstelling. Tijdens de voorstelling maken ze kennis met leerlingen van een basisschool uit Breda.

Info & aanmelden

Maandag 15 april maart 2019, van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur.

Podium Bloos, Speelhuislaan 153 in Breda

Aanmelden via monique@pramuziektheater.nl.