29 MAART 2019

PRA MUZIEKTHEATER

Voorstelling Kijk in mijn ogen, met nagesprek

PRA Muziektheater verbindt generaties en leefwerelden. Nagesprek met artistiek leider Monique Masselink

Zorg en cultuur slaan handen ineen

De voorstelling en het nagesprek zijn interessant voor mensen die:

  • met eigen ogen willen zien welke impact dans en muziek hebben op het welzijn van bepaalde groepen;
  • willen weten hoe creatieve groei verweven kan worden in zorg- en welzijnsprogramma’s;
  • willen weten hoe zulk soort programma’s organisatorisch en beleidsmatig verankerd kunnen worden bij zorginstellingen en gemeentelijk beleid.

Basisschool en verzorgingshuis

Dansvoorstelling en participatieproject ‘Kijk in mijn ogen’ is een project voor en met kinderen van de basisschool en de bewoners van een verzorgingshuis. Klassen van groep zes of zeven van een basisschool worden gekoppeld aan een verzorgingshuis in de buurt. Met professionele dansers, muzikanten en een choreograaf maken de leerlingen en ouderen een dansvoorstelling rond het thema ontmoeten, veilig voelen en geborgenheid.

Ontmoeting tussen generaties en leefwerelden

‘Kijk in mijn ogen’ is een laagdrempelig dans- en muziekproject waarin de ontmoeting tussen de generaties en leefwerelden centraal staat. In het nagesprek met Monique Masselink vertelt zij over de manier waarop PRA Muziektheater de verbinding legt tussen creatieve groei, dans, muziek, ouderen, jongeren en wijkbewoners. Hoe werken zorg en cultuur samen in dit project, wat levert dat op en hoe is de samenwerking te bestendigen voor de toekomst? Telkens vanuit de vraag hoe creatieve groei ontwikkelt.

Info & aanmelden

Vrijdag 29 maart 2019, van 10.30 tot ongeveer 13.00 uur, het nagesprek – met broodje – is aansluitend.

Woonzorgorganisatie Het Laar, Generaal Winkelmanstraat 175 in Tilburg.

Aanmelden via monique@pramuziektheater.nl.