Brabanders moeten hun aangeboren creativiteit kunnen benutten èn ontwikkelen. Daarom bouwen in Brabant creatieve koppen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid aan de Wet op behoud van creativiteit.

Een wet? Creativiteit heeft juist ruimte nodig!

Dat klopt, het wordt dan ook geen echte wet maar een manifest waarin we afspreken hoe we het creatief potentieel in Brabant duurzaam kunnen behouden en stimuleren. Onderschreven en ondertekend door betrokken Brabantse partners en de provincie.

‘Cultuur roept openheid, creativiteit, reflectie en debat op. De groeiende betekenis van technologische ontwikkelingen en de dynamiek die dat in onze samenleving tot gevolg heeft, vragen om mensen die hun creatieve vermogens voortdurend blijven ontwikkelen en een open houding hebben naar anderen.’ Aldus het regioprofiel van BrabantStad. De Wet op behoud van creativiteit is hierin opgenomen. Lees hier de plannen van Brabant