Creativiteit is de grondstof voor de toekomst

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en creatief. Eigenschappen die een leven lang van pas komen, thuis, op school en in het werk. Creativiteit maakt vindingrijk, zet aan tot onderzoeken, vrij denken, experimenteren en creëren. De maatschappij heeft dit nodig. De uitdagingen in ons eigen leven en in de samenleving vragen namelijk meer en meer om nieuwe antwoorden. Om een frisse, onbevangen blik. En om innovatieve en duurzame oplossingen. Creativiteit is daarmee de sleutel voor de samenleving en economie van de toekomst. Daarom moet iedereen zijn creatieve vermogen kunnen ontdekken en ontwikkelen. Als vanzelfsprekend.

Intussen staat creativiteit onder druk. In kinderen waarderen we eigenschappen als ondeugendheid, speelsheid, fantasie, onbevangenheid. Eenmaal volwassen verschuift onze focus en waarderen we weten en controleren boven het experiment en al doende leren. De vereniging Wet op behoud van creativiteit wil dit veranderen. De leden, wet-houders genaamd, bundelen hun ervaringen en krachten, delen goede praktijkvoorbeelden en stimuleren de maatschappelijke bewustwording dat creativiteit belangrijk is  Het is tijd voor meer creativiteit: creativiteit is de rijkdom van de wereld.

Opdrachtaanvaarding door collectief

Wij, leden van de vereniging Wet op behoud van creativiteit, onderschrijven het belang van creativiteit.

ALS ONDERTEKENAAR VAN DE WET:

1. draag ik het belang van creativiteit uit en bouw ik aan een gezond klimaat voor creatieve groei.

Persoonlijke creativiteit verdient collectieve aandacht. Ik zet daarom de schouders onder deze belangrijke opdracht. Dat doe ik vanuit mijn professionele positie en expertise. Waar mogelijk werk ik in co-creatie. Ik wil daarbij zoveel mogelijk inspireren, delen en uitwisselen. En streef naar duurzaamheid door (beleids)doelen te stellen voor de langere termijn.

2. schep ik een omgeving die uitnodigt tot onderzoeken, experimenteren en reflecteren.

De mens excelleert als zijn nieuwsgierigheid wordt gevoed en uitgedaagd. Ik besef dat dat hand in hand gaat met voldoende lummeltijd, speelruimte en vrijheid om fouten te maken. Je leert immers door vallen en opstaan. Ik zet mij daarom in voor een leefomgeving en een (onderwijs- en ondernemers)klimaat waar draagvlak is om nieuwe wegen te ontdekken en verkennen en je op je schreden terug kunt keren als de uitkomst daarom vraagt.

3. geloof ik in de verscheidenheid van talenten van mensen en bevorder ik diversiteit.

Ieder mens is uniek. En ieder mens blinkt ergens in uit. Samenleven en –werken in een gemêleerd gezelschap verrijkt. Dat is mijn rotsvaste overtuiging. Ik sta open voor dwarsdenkers en frisdenkers. Zij tonen ons de andere kant van de zaak en durven dingen over een andere boeg te gooien. Daarom stimuleer ik diversiteit en is persoonlijk talent mijn vertrekpunt.

4. vestig ik aandacht op de persoonlijke creatieve groei van leerlingen, scholieren, studenten en docenten op alle schoolniveaus.

De samenleving verandert in rap tempo met in zijn kielzog nieuwe mogelijkheden, vraagstukken en uitdagingen. We moeten zorgen dat de nieuwe generatie daarop is voorbereid. Natuurlijk met kennis en kunde, maar ook met het ontwikkelen van ons vermogen om te fantaseren, verbeelden en te experimenteren. Kortom creativiteit. Ik realiseer mij dat we moeten bouwen aan onderwijs dat past bij de toekomst. Dat vereist een omslag en verrijking in denken en handelen van docenten, studenten en beleidsmakers. Zij moeten meer dan ooit hun eigen kracht en creatieve intelligentie aanspreken. Dat biedt mooie kansen, zoals de herwaardering van praktisch opgeleiden. Ik onderschrijf de noodzaak dat wij ruimte moeten veroveren om de toekomst van het onderwijs te onderzoeken, testen en verbeteren.

5. neem ik de creatieve intelligentie van de mensen in mijn organisatie serieus.

Doelen stellen en resultaten bereiken staan ogenschijnlijk tegenover creatief creëren. Niets is minder waar. Ze liggen in elkaars verlengde. En dat realiseer ik me. Gewoonlijk neigen we op het werk ernaar om zekerheden te omarmen en onzekerheden uit te bannen. Koste wat het kost. Ik durf het om te draaien. Ik durf in aanvang ruimte te geven aan creëren en proberen, zodat we achteraf niet hoeven te repareren. Designers en kunstenaars leren ons dat je je niet blind moet staren op probleemanalyses, maar beter kunt beginnen met oplossingen vergaren. Dat je op waarden stuurt om je doelen te halen. En dat je co-creëert in plaats van controleert. Ik prijs daarom het creatief kapitaal van mensen en wakker het verder aan.

6. besef ik dat mensen opbloeien als ze zich creatief uiten en dat dit hun welzijn ten goede komt.

Waar geen woorden zijn, kan creativiteit onze gevoelens anders verwoorden. Gevoelens vinden een uitweg, gedachten krijgen de vrije loop. Ook als hij afhankelijk is van zorg blijft een patiënt vooral mens. Ik realiseer me dat creatieve kracht belangrijk is voor mensen in een kwetsbare positie. Want de taal van creatie brengt ons dichter bij onszelf en bij elkaar. Dat biedt troost en hoop, dat heelt en motiveert ons allemaal.

7. geef ik volop ruimte aan de spelende mens.

Kunst en cultuur zijn een vrijplaats waar je onbevangen kunt ronddwalen. Geen restricties, geen mitsen, geen maren. Je kunt er meningen verkondigen en grenzen aftasten, je kunt er broeden en uitbreken. Kunstenaars, in soorten en maten, maken van niets iets. Díe mindset van verbeelden en vormgeven wil ik uitdragen. Want iedereen is een maker en mag vertrouwen op zijn creatieve geest. Soms als meester, soms als leerling en zeker zo vaak als mentor. Al spelend worden we wijs.

Wij slaan de handen ineen om het creatieve potentieel van ieder mens te bevorderen. We onderschrijven bovenstaande artikelen en hanteren deze als leidraad bij ons handelen.

In 2018 en 2019 ondertekenden 88 mensen de Wet op behoud van creativiteit, als grondleggers effenden zij de weg naar onze vereniging.

Wet-houders

Anna Zwezerijnen icon-linkedin
projectmanager Cultuurnacht Breda

Annemiek van den Elshout icon-linkedin
projectmanager GGD West-Brabant

Annette Stinenbosch icon-linkedin
wethouder gemeente Bergen op Zoom

Antoinette Maas icon-linkedin
wethouder gemeente Helmond

Barbara Brouwer icon-linkedin
directeur Phoenix Cultuur

Bas Roijen icon-linkedin
artistiek leider Theaterwerkplaats Tiuri

Ben Oligschlager icon-linkedin
directeur onderwijs|onderwijsontwikkeling mbo-vmbo SintLucas

Beppie Remmits icon-linkedin
directeur Stichting CultuurStation

Bert Hermans
instructeur Techniek Vakcollege Helmond

Brenda van Hoof icon-linkedin
cultuurcoördinator OMO Scholengroep Helmond

Cassandra Vugts icon-linkedin
managing director SPARK Campus 

Chris van Koppen icon-linkedin
directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Chris Voets icon-linkedin
medeoprichter De Uitvindfabriek

Cyrille van Bragt icon-linkedin
lid College van Bestuur Helicon Opleidingen

Dorien Verdier icon-linkedin
eigenaar VERDIER, Innovative Business Development 

Erik op ten Berg icon-linkedin
specialist in creatief denken bij COCD en Pioenconsult

Evert Weys icon-linkedin
wethouder gemeente Bergen op Zoom

Frank Jacobs icon-linkedin
voorlichting, PR en communicatie Helicon MBO Helmond

Frits van Eerd
chief executive officer, Jumbo

Gerry Roche icon-linkedin
coördinator Cultuurbox Boxtel

Gertjan Endedijk icon-linkedin
directeur-bestuurder Nieuwe Veste

Ghislaine de Brouwer icon-linkedin
directeur Brede Scholen Boxtel

Godelieve Spaas icon-linkedin
professor Sustainable Strategy and Innovation, Avans Hogeschool

Guido Stompff icon-linkedin
design thinker, lector en auteur

Hans van Oers icon-linkedin
beleidsmedewerker doorstroom MBO-HBO Fontys Hogescholen 

Hans Stavleu icon-linkedin
directeur Curiozy

Hedi Egelmeers icon-linkedin
eigenaar Bureau Stip

Heleen Herbert icon-linkedin
chief commercial officer Heijmans

Henri Swinkels icon-linkedin
voormalig gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur provincie Noord-Brabant

Hilde Van Dyck icon-linkedin
directeur COCD Antwerpen

Hugo Vrijdag icon-linkedin
oprichter Ontdekfabriek

Ilka Deltrap icon-linkedin
eigenaar Sketch out Loud!

Ingemarie Sam icon-linkedin
program manager Tilburg University

Jacqueline van de Ven icon-linkedin
manager Stichting LEVgroep

Jan Franken icon-linkedin
penningmeester Jeugdfonds Cultuur Brabant

Jan Pelle icon-linkedin
algemeen directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 

Jan Staes icon-linkedin
studieleider kunsteducatie Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Jan-Hein Sloesen icon-linkedin
directeur-bestuurder Cultuurcluster Roosendaal

Jochem Jonkers icon-linkedin
docent Human Technology Koning Willem I College

Joseline Jacobs icon-linkedin
teamleider techniek Vakcollege Helmond

Judith van Heems icon-linkedin
programmaleider Openbaar Ministerie

Karin Visser icon-linkedin
directeur CKE

Katja Wevers icon-linkedin
bestuurslid City of Imagineers

Kiek Masclee
Cultuurnacht kinderburgemeester gemeente Breda

Kim van Uden icon-linkedin
eigenaar Buro Boost

Laure Peeters icon-linkedin
designer Fontys PULSED

Leonie Heijkants icon-linkedin
directeur Helicon Opleidingen Tilburg

Lobke van der Sanden icon-linkedin
stadsprogrammeur Theater De Lievekamp

Maarten Verhey icon-linkedin
executive director GIG creative film production 

Marc van Kessel
coördinator muziek Phoenix Cultuur

Marcelle Hendrickx icon-linkedin
wethouder gemeente Tilburg

Marianne de Bie icon-linkedin
wethouder gemeente Breda

Marianne van der Sloot icon-linkedin
gedeputeerde Samenleving, Cultuur en Erfgoed Provincie Noord-Brabant

Marieke Habraken-Meijers icon-linkedin
eigenaar Curieus 

Mark van Beers icon-linkedin
sectormanager GGD West-Brabant

Marnix van de Vijver icon-linkedin
eigenaar Imagination Lab

Mary van Hoek-Hendriks icon-linkedin
lector Food Innovation & Programme Manager HAS Food Experience, HAS Hogeschool 

Marusjka Lestrade icon-linkedin
wethouder gemeente Boxtel

Maurice Schmitz icon-linkedin
algemeen directeur ArtMARK (Night of the Nerds)

Menno Roozendaal icon-linkedin
wethouder gemeente Meierijstad

Miranda Smits icon-linkedin
adjunct-directeur Fontys Hogeschool Kind & Educatie

Mike van der Geld icon-linkedin
wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch

Mitch van Veldhoven icon-linkedin
bestuurslid City of Imagineers

Monique List icon-linkedin
wethouder gemeente Eindhoven

Monique Masselink icon-linkedin
artistiek leider PRA Muziektheater

Natascha van Wees icon-linkedin
teammanager educatie Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

Nele Vandeneede icon-linkedin
dansondernemer

Nicolien van den Berg icon-linkedin
student Performatory, Breda University of Applied Sciences

Olga Mink icon-linkedin
directeur Baltan Laboratories

Olga Potters icon-linkedin
onderzoeker

Peter Kok icon-linkedin
Directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant

Pieternel Thijssen icon-linkedin
hoofd Innovatie Bibliotheek Midden-Brabant

René Jansen icon-linkedin
wethouder gemeente Dongen

Rocco Verdult icon-linkedin
Studio Rocco Verdult

Roger Engelberts icon-linkedin
eigenaar Imagro

Ruud van den Boogaart icon-linkedin
strategy director Maan.identity.design.content 

Simon de Wijs icon-linkedin
Breda University of Applied Sciences 

Suzan van Delft icon-linkedin
eigenaar Perronzes 

Theo de Veer icon-linkedin
directeur-bestuurder Kunstkwartier

Titia Bredée icon-linkedin
Voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen

Toine Theunis icon-linkedin
wethouder gemeente Roosendaal

Trudie Stalpers icon-linkedin
adjunct-directeur Cultuurcluster Roosendaal

Udo Holtappels icon-linkedin
eigenaar Groep5700

Vera Winthagen icon-linkedin
strategisch design consultant

Vincent Welten
Vakcollege Helmond

Wouter Sluis icon-linkedin
senior researcher, Fontys ICT

Willy Boets-Hollander icon-linkedin
programmamanager/kwartiermaker Fontys onderzoeksthema Creatieve Economie

Youp Selen icon-linkedin
oprichter Performatory, Breda University of Applied Sciences

CREATIVITEIT

is de rijkdom van de wereld

bij alles wat hier leeft, groeit, gedijt,

brengt schoonheid in verscheidenheid en

vraagt ons om te doen wat niemand eerder deed

daagt ons uit tot uitproberen, om gevaar te trotseren

het roept ons naar daar waar niemand is geweest, en

bij het ontdekken van het onontdekte

is dat wat ons altijd drijft

NIEUWSGIERIGHEID

is dat wat ons altijd drijft

bij het ontdekken van het onontdekte

het roept ons naar daar waar niemand is geweest, en

daagt ons uit tot uitproberen, om gevaar te trotseren

vraagt ons om te doen wat niemand eerder deed

brengt schoonheid in verscheidenheid en

bij alles wat hier leeft, groeit, gedijt,

is de rijkdom van de wereld

CREATIVITEIT

Henri Swinkels,
initiatiefnemer Wet op behoud van creativiteit