NICE TO KNOW

PHOENIX CULTUUR

CHV Academy, Circle of Talent breidt uit in Brabant

Kunstencentra spannen zich in voor meer Brabantse Circles of Talent.

Samenwerking met bedrijfsleven, overheid en (kunst)onderwijs

CHV Academy, Circle of Talent, een initiatief van Stichting Phoenix Cultuur in gemeente Meierijstad, krijgt navolging. Vier collega-kunstencentra uit Brabant, te weten CKE uit Eindhoven, KunstLokaal uit Gemert-Bakel, CultuurCompaan uit Roosendaal en Kunstencentrum Waalwijk gaan samenwerken met CHV Academy. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om in de eigen gemeenschap met lokale partners een coöperatieve Circle of Talent te bouwen. Op deze manier willen zij een belangrijke bijdrage leveren aan talent- en creativiteitsontwikkeling in de eigen gemeenschap en vervolgens in Brabant.

Om hun samenwerking te bevestigden, tekenden (v.l.n.r.) directeuren Trudie Stalpers (CultuurCompaan), Francesco van Mierlo (Kunstencentrum Waalwijk), Barbara Brouwer (Phoenix Cultuur/CHV Academy), Karin Visser (CKE) en Remko Boesveld (KunstLokaal) begin 2019 het convenant Circle of Talent Brabant. Door ondertekening van dit convenant verstevigen de vijf partners hun samenwerking, spreken zij hun gezamenlijke ambitie uit en onderschrijven zij de gedeelde filosofie en basisprincipes van de Circle of Talent. De vijf partners vormen een Brabantse coöperatieve Circle of Talent. Zij werken samen op het gebied van kennisdeling, ontwikkeling, communicatie en ondersteunen elkaar of, indien aan de orde, trekken gezamenlijk op naar (potentiële) partners bij overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Circle of Talent – het principe
Het op een vroege leeftijd kennis maken met kunst en cultuur en het stimuleren en inspireren van talent resulteert in jonge, creatieve, nieuwe denkers en makers die aansluiten bij de nieuwe, snel veranderende maatschappij, het bedrijfsleven en het onderwijs. De Circle of Talent gebruikt de sportwereld als inspiratie. Daar kunnen kinderen zich vanaf de breedtesport, via selecties, ontwikkelen naar de topsport. In de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van structureel kunstonderwijs, verzorgd door een kunstprofessional, hun talenten ontdekken en ontwikkelen in de breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs). Vervolgens gaat hun ontwikkeling verder van talentklassen in de vrije tijd naar de topkunst ((kunst)vakopleidingen) en geven zij als volwassene op hun beurt hun kennis, ervaring en passie door aan nieuwe generaties, terug aan de gemeenschap.
Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden, er is sprake van twee stromen en alle bagage die kinderen en jongeren dankzij het structurele kunstonderwijs meekrijgen is van onschatbare waarde voor hun volwassen leven, in welke toekomstige functie of rol in de maatschappij dan ook. We staan bij de Circle of Talent voor het ontdekken van je talenten: met kunst leer je jezelf en anderen kennen, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen!

Kijk voor meer informatie over de Circle of Talent op www.circleoftalent.nu en voor CHV Academy, Circle of Talent op www.chvacademy.nl, mail voor vragen naar info@chvacademy.nl.