OPROEP

ALLEN

Denktank voor vraagstukken over de toekomst

Ga in gesprek met elkaar over actuele en toekomstgerichte vraagstukken. Opgaven en initiators gezocht!

Als je iets loslaat, komt het terug

Een denktank is interessant voor mensen die in alle openheid vraagstukken met elkaar willen bespreken. We gaan uit van het principe dat als je iets loslaat, het terugkomt. Delen om tot nieuwe kennis en inzichten te komen. De denktank wordt gefaciliteerd door een wet-houder en hij/zij neemt graag een vraagstuk over de toekomst onder te loep. Zowel door nieuwe ogen aan te laten schuiven als door zelf open te staan en informatie te delen.

Ben jij wet-houder en wil jij een vraagstuk inbrengen? Heel graag. Zet je deur open en we gaan in het netwerk opzoek naar geschikte denktank-partners! Laat het ons weten via contact@wetopbehoudvancreativiteit.nl.