DOORLOPEND

ALLEN

Denktank voor vraagstukken over de toekomst

Ga in gesprek met elkaar over actuele en toekomstgerichte vraagstukken. Meld je aan of dien je eigen vraagstuk in.

Als je iets loslaat, komt het terug

Een denktank is interessant voor mensen die in alle openheid vraagstukken met elkaar willen bespreken. We gaan uit van het principe dat als je iets loslaat, het terug komt. Delen om tot nieuwe kennis en inzichten te komen. De denktank wordt gefaciliteerd door een wet-houder en hij/zij neemt graag een vraagstuk over de toekomst onder te loep. Zowel door nieuwe ogen aan te laten schuiven als door zelf open te staan en informatie te delen.

Wet-houder Cyrille van Bragt van Helicon MBO Helmond faciliteert de eerste denktank. Het vraagstuk dat centraal staat gaat over de beroepen van de toekomst. Wat is de rol van het groene mbo in de Brainportregio t.a.v. de vraagstukken (beroepen) van de toekomst? Robotisering en techniek horen daar natuurlijk bij, maar hoe gaan we daarmee om?

Aanmelden

Heb je interesse om mee te denken over bovenstaand onderwijsvraagstuk? Meld je aan via contact@wetopbehoudvancreativiteit.nl. Na voldoende aanmeldingen prikken we een geschikte datum.

Nieuwe denktank

Ben jij wet-houder en wil jij een ander vraagstuk inbrengen? Heel graag. Zet je deur open en we gaan in het netwerk opzoek naar geschikte denktank-partners!