22 OKTOBER 2019

AVANS

Digest The Future

Interactieve voorstelling over nieuwe vormen van leren.

Wat als we de toekomst hier en nu kunnen herbeleven?

Wet-houder Godelieve Spaas nodigt wet-houders uit voor Digest The Futere, de voorstelling van kunstenaarscollectief SPACE en Avans Hogeschool.

Avans Hogeschool heeft de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmt als richtinggevend voor het onderwijs. Het realiseren van de SDG’s vereist een nieuwe creatieve leerhouding. Daarin willen we verschillende kennisdomeinen en expertise, zoals wetenschap, kunst en ervaring met elkaar verbinden. Een manier van leren die meebeweegt met een veranderende wereld waarin verschillende uitdagingen niet los van elkaar gezien en opgelost kunnen worden.

Als we de SDG’s op tijd willen halen moeten we NU aan de slag en ruimte geven aan radicale veranderingen in het onderwijs. Daarom gaan Avans en SPACE in een interactieve voorstelling samen nieuwe vormen van leren verkennen die ons klaarstomen voor de toekomst.

We vertrekken vanuit de gedachte: Als we ons de toekomst die we wensen kunnen voorstellen, dan kunnen we deze ook vormgeven.

De wereld in 2069

In 2069 leven we in een wereld waarin de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn gerealiseerd. We zijn in staat om te handelen in de complexe samenhang tussen natuur, technologie en menselijk belang. We leven in een dynamische omgeving waarin alles elkaar continu beïnvloedt en daardoor niets voorspelbaar en controleerbaar is. Hoe ziet leren en het onderwijs er dan uit? Zijn er nog wel scholen? Hebben we het dan nog over traditionele docenten en studenten of ontstaan er hele andere verhoudingen? Welke rol heeft onderzoek dan?

We buigen ons over deze vragen en samen ontwikkelen we dit scenario. Dat doen we o.l.v. Petra Ardai als verhalenverteller, samen met wetenschappers, kunstenaars, toekomstdenkers (we werken met drie bekende gastexperts), én het publiek van docenten, studenten, leiders, ondernemers, professionals en onderzoekers. Het scenario krijgt niet alleen vorm door woorden, maar ook door mu- ziek, rituelen, visuele interventies, geuren en smaken.

Meer informatie

Terugblik

Diederik Zijderveld, Member Executive Board at Avans Hogeschool, publiceerde op LinkedIn:

Gisteren organiseerde onze lector Godelieve Spaas van het Avans Hogeschool expertisecentrum Sustainable Business, samen met kunstenaarscollectief Space, de interactieve voorstelling Digest the Future. Achtergrond van de voorstelling vormde de gewenste rol of plek van de VN Sustainable Development Goals (SDG’s) in het onderwijs. De setting was een herdenking in het jaar 2069 van het rampjaar 2019 en de totale reset die daarna had plaatsgevonden. Wij als toeschouwers/deelnemers werden gedwongen mentaal afstand te nemen van alle in 2019 bestaande structuren, kaders en gewoontes. Ik merkte bij mezelf in het begin weerstand om zo radicaal afstand te moeten nemen van al datgene wat ons tot nu toe ook veel gebracht heeft. En realiseerde me gaandeweg dat het je bewust zijn van die innerlijke weerstand en het voluit erkennen en omarmen ervan om er vervolgens mee om te kunnen gaan misschien ook wel een heel belangrijke voorwaarde is voor echte verandering. Godelieve, heel veel dank voor deze bijzondere ervaring!