21 MEI, 6 & 18 JUNI 2019

CULTUURSTATION

Hoe stimuleer je de creatieve ontwikkeling van leerlingen? 

Gratis training voor vakdocenten en aanbieders van culturele activiteiten in het primair onderwijs

Hoe stimuleer je creativiteit bij leerlingen

Wet-houder Beppie Remmits biedt wet-houders en geïnteresseerden de training Cultuur & ik aan. Dit programma is gemaakt voor cultuurprofessionals die met kinderen van 2 tot 13 jaar werken. De training biedt tools om de creativiteit van kinderen te stimuleren met kunst en cultuur als invalshoek. Waarom zou je creativiteit stimuleren? Wat moet je dan doen? Hoe krijg je vat op een creatief proces? In de training komen zowel de theorie als het zelf ervaren aan bod.

De basis van het programma is het uitgangspunt dat kinderen een natuurlijke, fantasierijke en onderzoekende houding bezitten. De totaalvisie op het kind is beschreven in een pedagogische brochure, dit is de onderlegger van deze training.

Cultuur & ik is ontwikkeld door trainer Pieter Mols, in samenwerking met CultuurStation, de Korein Groep en de Fontys Hogeschool Kind & Educatie.

Info & aanmelden

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 21 mei van 14.00 -17.00 uur, we werken dan samen aan een gemeenschappelijk referentiekader.
Op donderdag 6 juni van 14.00 tot 17.00 uur reiken we je de tools aan hoe je kunt werken.
Tijdens de derde bijeenkomst op dinsdag 18 juni van 15.00 tot 17.00 uur staat de ontwikkeling van de lessen/activiteiten centraal. Hoe richt je een creatief lesontwerp in? Waar moet je opletten als je werkt in het onderwijs?

Locatie: Videolab op StrijpS in Eindhoven.

Je kunt gratis deelnemen aan de cursus! Wel moet je je voor 13 mei inschrijven via deze link.